Sonderverkauf / Restposten

ca. 100 Stk. POM natur Platten 375x205x16mm / bis 5 Stk. = Fr. 20.- p.Stk. / 6 bis 10 Stk. = Fr. 15.- p.Stk. / 11 bis 20 Stk. = Fr. 11.- p.Stk. / 21 bis 40 Stk. = Fr. 9.- p.Stk. / 41 bis 60 Stk. = Fr. 8.- p.Stk. / 61 – 100 Stk. = Fr. 6.- p.Stk. exkl. Porto/exkl. Mwst.